Korábbi igazgatók a Molnár Antal Zeneiskolában

Kiss Tünde 2003-2019

Erzsébetváros Önkormányzata a Képviselő testület határozata alapján „Erzsébetváros Jövőjéért” díjat adományoz Kiss Tünde Mária, a kerületi Molnár Antal Zeneiskola, Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanára és intézményvezetője részére.
Méltatás:
Kiss Tünde 1978-ban szerezte diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti Tanárképző Tagozat – Hárfa, szolfézs- és általános iskolai ének-tanár szakán. Erzsébetvárosban 1978-ban kezdett tanítani a Molnár Antal Zeneiskolában, ahol 1993-tól tanszakvezető, majd 2003-tól igazgató. A Molnár Antal Zeneiskola évtizedek óta jelen van Erzsébetváros kulturális életében. 600 növendékével rendszeresen részt vesznek különböző rendezvényeken nem csak a kerületben, hanem fővárosi, illetve országos szinten is. Az iskola legfőbb célja a zenei ízlésnevelés, a zeneértő, a hagyományok folytonosságát képviselő, hangversenykedvelő, öntevékenyen muzsikáló generációk útnak indítása. Másik fontos feladatuk a zenei pályára való felkészítés. Növendékeik rendszeresen tesznek sikeres felvételit a konzervatóriumokba, esetenként a Zeneakadémiára. Kiss Tünde tanítványai egész életükben képviselik és terjesztik a zene szeretetét.
Az Igazgatónő Szakmai munkájában már az 1990-es évektől olyan országos koncerteket és kurzusokat szervezett mind szólistái, mind kamarazenekari, zenekari együttesek részére, melyekkel hozzásegítette növendékeit a nemzetközi karrierhez és hazánk páratlan zenei kultúrájának terjesztéséhez. 1998-ban megszervezte az I. Hárfás találkozót, mely azóta hagyomány, különleges hangszere, a hárfa újbóli, országos és nemzetközi szintű ismertsége is Kiss Tündének köszönhető. Többek közt az ő bíztatására és szakmai segítségével kezdte el hivatását gyakorolni az egyetlen magyar hárfakészítő, Papfalvy Ferenc is.

Kiss Tünde kitüntetései:
2012 „A főváros zeneoktatásáért” díj
2012 ZETA oklevél – kiemelkedő pedagógusi munkájáért
2001 Molnár Antal emlékérem
1986 Miniszteri Dicséret
Kiss Tünde hivatásának csúcsára ért, a jövő tanévtől csak a tanítással kíván foglalkozni.
A 2019-es évben az intézményvezető asszonyt polgármester úr a fővárosi Bárczy díjra is felterjesztette, melyet több évtizedes kimagasló munkájának elismeréseként adományozott részére Budapest Főváros Közgyűlése.
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő Testület Kiss Tündének, Erzsébetváros területén végzett kimagasló szakmai munkájának elismerése jeléül az “Erzsébetváros Jövőjéért” díjat adományozza. A díjat Vattamány Zsolt polgármester úr adta át.

Dr. Farkasné Kasza Adrienn
Külkapcsolati referens – programszervezés
Polgármesteri Kabinet
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Tóthmátyás Lajosné Nagy Sarolta
1992-2003

   Pécsett született, iskoláit is ott végezte. Szolfézs tanárától, Agócsy Lászlótól vette át a kodályi zenepedagógia módszertanát. A Szolfézs mellett cselló, valamint vadászkürttanulmányokat is folytatott. Húsz éven át tanított a férje által igazgatott zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskolában. 1985-ben költözött Budapestre.
   A Molnár Antal Zeneiskolában tanított, ahol később Hegymegi Ernő helyettese volt, majd 11 éven át töltötte be az igazgatói szerepkört. Az ő nevéhez fűződik az ökuménia szellemében fogant “templomi hangversenyek” sorozat. (Szent István Bazilika, Dohány utcai Zsinagóga, Hősök temploma, Bécsi kapu téri evangélikus templom, Fasori evangélikus templom, Fasori református templom)

Hegymegi Ernő
1987-1992

 

1932. április 15-én született Miskolcon. A Zeneakadémián Zathureczky Ede és Bihariné Kádár Klára növendéke volt. Szülővárosába visszatérve hegedűtanárként, majd 1963-tól 1968-ig a Borsod-Abaúj Zemplén megyei Tanács művészeti főelőadójaként segítette a terület művészeti életének fejlődését. 1968-ban Leninvárosban (ma Tiszaújváros) szervezte meg a zeneiskolát, melynek 1985-ig igazgatója volt. Az ő nevéhez fűződik az Országos Zeneiskolai Fafúvós Versenyek kezdeményezése, és magas színvonalú lebonyolítása. Az Országos Filharmóniával együttműködve hangversenyek sorozatát szervezte, melyeken kiváló bel- és külföldi művészek működtek közre.
1985-től nyugalomba vonulásáig a budapesti VII. kerületi Zeneiskola igazgatója volt, intézményünk az Ő javaslatára vette fel Molnár Antal nevét.

Szekeres Ferenc
1957-1987

   Murakeresztúron született 1927-ben. Zenei tehetsége korán megnyilvánult. Hegedűt, zongorát és orgonát tanult, kórust alapított osztálytársaiból. A kőszegi tanítóképzőben folytatta tanulmányait. Első munkahelye a zalaegerszegi gimnázium volt, ahol éneket tanított és kórust alapított. Bárdos Lajos zeneszerző tanácsára a Zeneakadémián folytatta tanulmányait. A Budapesti Madrigálkórus alapítója és 1957-től élete végéig karmestere. Több mint száz turnén szerepeltek szerte Európában. Időközben az olasz állam köztársasági lovagkereszttel tüntette ki, majd 2000-ben megkapta a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjét is.
   1957-ben nevezték ki Szekeres Ferencet Erzsébetvárosi zeneiskolájának, az akadémia Gyakorló Zeneiskolájának élére, Harminc éven át volt az intézmény igazgatója. Ezalatt a három évtizede alatt megteremtette a hangszer választás széles palettáját. Gondoskodott a minőségi hangszerparkról, és kiváló munkatársakat választott. Fehér Lászlóné és később Wambach Ferencé személyében kitűnő helyettesekre talált.

Fülep Tibor
1954-1956

  1923-ban született. 1952-ben nyert hegedűtanári kinevezést a Fővárosi Zeneiskolai Szervezetnél. Az 1954/55-ös tanévben lett igazgatója a Zeneművészeti Főiskola Gyakorló Zeneiskolájának.
  1956 végén elhagyta Magyarországot. A stockholmi Rádiózenekarnál kezdte külföldi pályafutását, két év múlva kinevezték a királyi Operaház koncertmesterévé. A stockholmi egyetem zenei tanszakán docensként tanított. 1985-től professzori kinevezéssel a göteborgi egyetem zenei tanszakát vezette. A baseli zeneakadémiára is több alkalommal kapott vendégprofesszori felkérést.